โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ได้เปลียนชื่อโรงเรียนใหม่ภายใต้ชื่อ โรงเรียนเทศบาล๑ (ทีโอเอวิทยา)

   ประกาศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) เปิดรับสมัครนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

       รายละเอียดปฏิทินการรับรักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

                           - [ระดับชั้นอนุบาล 1]
                           - [ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1]
                           - [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
                           - [ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4]


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล๑ (ทีโอเอวิทยา)