โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บริเวณถนนสืบสหการ หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง
...ท่านนายอำเภอนางรอง, ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง, ผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง, ท่านปลัดเทศบาลเมืองนางรอง,ข้าราชการทุกหน่วยงานในอำเภอนางรอง,พ่อค้า,ประชาชนอำเภอนางรอง ร่วมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่และบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
   
   
   
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007